Multi-funksjon Batterier, Ladere og Testere

• flere hjelpeemner